პარტნიორი ბოტანიკური ბაღები და ორგანიზაციებიბოტანიკური ბაღების კოსერვაციის საერთაშორისო საბჭო (BGCI)
კიუს სამეფო ბოტანიკური ბაღი
მისურის ბოტანიკური ბაღი
ბერლინის ბოტანიკური ბაღი
ხმელთაშუაზღვეთის ფიტოტაქსონომიური კვლევის ორგანიზაცია (OPTIMA)
ნეზაჰატ გიოგკიტის ბოტანიკური ბაღი (სტამბული)
მორტონის არბორეტუმი
ჩიკაგოს ბოტანიკური ბაღი
გოთენბურგის ბოტანიკური ბაღი
მიუნხენის ბოტანიკური ბაღი
მინსკის ცენტრალური ბოტანიკური ბაღი
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი
დაცული ტერიტორიების სააგენტო
ილიას უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტი
ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი
ეროვნული სატყეო სააგენტო