ბოტანიკური ბაღი შესაძლებლობას გაძლევთ ბაღის ტერიტორიაზე მოაწყოთ კორპორატიული პიკნიკი, დაჯილდოვება, შეჯიბრები და სხვა სახის კერძო ღონისძიებები.

კორპორატიული პიკნიკის მოწყობის ღირებულება ერთ პირზე (დათვალიერების საფასურის ჩათვლით) განისაზღვროს 15 (თხუთმეტი) ლარით.
50 - ზე მეტი პირთა ჯგუფის მიერ კორპორატიული პიკნიკის ან ლანჩის მოწყობის ღირებულება ერთ პირზე (დათვალიერების საფასურის ჩათვლით) განისაზღვროს 20 (ოცი) ლარით.
100 - ზე მეტი პირთა ჯგუფის მიერ კორპორატიული პიკნიკის ან/და ლანჩის მოწყობის ღირებულება ერთ პირზე (დათვალიერების საფასურის ჩათვლით) განისაზღვროს 30 (ოცდაათი) ლარით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 032 272 43 06