გიდი

საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში ექსკურსიამძოლის მომსახურებებზე ვრცელდება შემდეგი ტარიფები:

ქართულენოვანი გიდის მომსახურება - 25 ლარი

ინგლისურ და რუსულენოვანი გიდის მომსახურება - 40 ლარი

ტურის ხანგრძლივობა 1:30 წუთი

ტური მოიცავს ბოტანიკური ბაღის ძირითად საპარკე სივრცეს