შოკოლადის ფესტივალი
თარიღი:
07-08/12/19

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square