ყვავილების გამოფენა
თარიღი:
2/11/19-3/11/19

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
თაფლის ფესტივალი
თარიღი:
24/11/19

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square
შოკოლადის ფესტივალი
თარიღი:
08/12/19

დრო:
12:00/18:00
ღია სადღესასწაულო სივრცე
Event Square